LEVOČSKÁ PÚŤ 2016

KEDY? 2.7. a 3.7.2016 (sobota, nedeľa)

KDE? Mariánska hora, Levoča

Mariánska púť v Levoči sa v tomto roku bude konať v dňoch 2.7. a 3.7.2016 (sobota, nedeľa). V týchto dňoch bude zavedený osobitný dopravný režim – – čiastočná uzávierka štátnej cesty I/18. Tranzitná doprava bude odklonená na križovatke so štátnou cestou II/536 Spišský Štvrtok, štátnou cestou III/3208 v Klčove a z diaľničného privádzača diaľnice D1 v úseku Levoča.

Do Levoče bude povolený len vjazd účastníkom Mariánskej púte.

V dňoch 2.7 a 3.7.2016 bude zavedený aj osobitný dopravný režim na Sadovej ulici, Ulici športovcov a na Námestí Majstra Pavla. Vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolený na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s výnimkou Námestia Majstra Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov.

Pre Rímskokatolícky farský úrad bude vyhradené parkovisko pri mestskom divadle a na Kláštorskej ulici. Vjazd na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.

Zásobovanie dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.

Počas platnosti osobitného dopravného režimu, t.j. 2.7 a 3.7.2016 bude v meste Levoča zrušená Mestská hromadná doprava. Zrušená bude zastávka autobusov pri poliklinike.

Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves premávajúce ku poliklinike (resp. Kežmarskej ceste) budú v dňoch 2.7.- 3.7.2016 zastavovať iba na autobusovej stanici. Na autobusovej stanici môžu zastavovať aj diaľkové linky.

Autobusy účastníkov púte budú smerované z cesty I/18 na Kežmarskú cestu III/3225, kde bude pre potrebu parkovania vymedzený jazdný pruh, a to v sobotu 2.7.2016 od 6.00h do nedele 3.7.2016 do ukončenia púte max. do 16.00 h.. Osobné motorové vozidlá budú môcť parkovať na ostatných mestských komunikáciách tak, aby bola dodržaná ich prejazdnosť.

Železničná doprava bude v týchto dňoch premávať podľa platného cestovného poriadku železníc SR.

Hromadná preprava osôb:

Dňa 2.7.2016 ( sobota) v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod. bude premávať kyvadlová doprava na Mariánsku horu od vchodu areálu firmy Alfena.

Mesto Levoča srdečne pozýva a víta všetkých účastníkov Mariánskej púte.

Ing. Alžbeta Pitoráková, Mesto Levoča

Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča

Program púte (kliknutím zväčšíte obrázok):