Letná turistická sezóna v regióne OOCR Tatry-Spiš-Pieniny.

Tohtoročné leto sa zapísalo do histórie letných sezón Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny v regióne Spiša, Pienin, pod Belanskými Tatrami, či v Zamagurí svojským spôsobom. Po ústupe prvej vlny doteraz nepoznanej pandémie prinieslo váhavý začiatok leta a zmeny v štruktúre návštevníkov.

Rok 2020 priniesol poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu náročnú situáciu a turbulencie v rodinnom i pracovnom živote. Už počas prekonávania prvej vlny epidémie COVID 19  museli strediská a zariadenia cestovného ruchu akceptovať náročné protiepidemiologické opatrenia a presvedčiť svojich klientov, že sú spoľahliví a ústretoví partneri.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny sa sústredila na spoluprácu so sekciou cestovného ruchu MDV SR a inými  subjektami. Vyvíjala marketingové aktivity na slovenskom a českom trhu prostredníctvom kampaní v televíznych spoločnostiach a členovia organizácie sa zamerali predovšetkým na poskytovanie kvalitných služieb.

Výsledkom spoločného úsilia bol pomerne dobrý záujem jednodňových návštevníkov o prehliadky múzeí, hradu, či splav a rafting po rieke Dunajec. Oproti roku 2019 bol pokles denných návštevníkov v období jún-august 2019 v múzeu v Červenom Kláštore v rozmedzí 6 – 9%. V stredisku Bachledka bol tento pokles vyšší, t. j. až o 30 %., v Levoči klesla návštevnosť Veže, kostola a múzeí až o 50 %. Návštevnosť Kežmarskej informačnej agentúry bola nižšia o 20%. oproti roku 2019.

Situácia v ubytovacích zariadeniach v Červenom Kláštore, Ždiari, Kežmarku bola horšia, pokles návštevnosti predstavoval 30%, čo znížilo aj príjmy z ubytovania o 30%, prípadne aj viac v dôsledku cenových opatrení (zníženie cien za ubytovanie). Pokles tržieb v hrade v Kežmarku bol vo výške cca 22%.

Z hľadiska štruktúry návštevnosti prevládali všade v regióne slovenskí turisti. V Levoči to bolo až 80%, v Ždiari predstavovali cca 70%, v Červenom Kláštore 52 %, v  Bachledovej doline 40% a v Kežmarku 35 % z celkového počtu návštevníkov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili poľskí turisti v Červenom Kláštore a v Bachledovej doline. Na ostatnom území Spiša to boli českí turisti. O návštevu regiónu mali záujem predovšetkým rodiny s deťmi, menšie skupinky športovcov, starí rodičia s vnúčatami, manželské páry, ale aj študenti.

Našim ubytovateľom chýbali v portfóliu návštevníkov školské výlety a skupinové zájazdy. Takmer celkom vymizli zájazdy nemeckých skupín, čo vzhľadom na spoločnú históriu na Spiši vnímajú správcovia historických pamiatok veľmi ustarostene.

Teší nás, že hostia prichádzajúci do nášho regiónu v prevažnej väčšine pristupovali k obmedzujúcim opatreniam chápavo a podľa našich prieskumov boli so službami spokojní. Prispeli k tomu organizátori cca 40-tich podujatí, ktoré sa v regióne počas letných mesiacov jún-august konali.

Pekné jesenné počasie motivuje k načerpaniu energie z prírody, ktorá sa, našťastie, nezaoberá ľudskou epidémiou a svojim kolobehom ročných období prináša ľuďom radosť, pokoj a relax.

Milí hostia, navštívte nás aj v jesennom a zimnom období, tešíme sa na Vás!

Spracovala: Ing. Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka OOCR TSP