Letná turistická sezóna v Kežmarku sa už pomaly končí

Múzeum v Kežmarku zaznamenalo počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny rekordnú návštevnosť. V období od mája do konca augusta navštívilo priestory Kežmarského hradu a múzea 40-tisíc ľudí, pričom po minulé roky ku koncu roka evidovali 30-tisíc návštevníkov.

„Myslím si, že takúto vysokú návštevnosť sme dosiahli aj vďaka opravenému hradu a aj vďaka ,živej reklame´, keď jeden návštevník povie druhému, aby navštívil toto miesto,“ povedala Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Jedným z dôvodov vysokej návštevnosti bol aj unikátny suvenír – 0 eurová bankovka. Múzeum v Kežmarku bolo vtedy jedinou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja, ktorá spustila predaj tohto zberateľského unikátu. „Prilákalo nám to návštevníkov z celého Slovenska. Ľudia boli nútení prísť do mesta a bankovku si zakúpiť. Odmietli sme ju posielať poštou,“ podotkla Cintulová.

K najnavštevovanejším letným podujatiam patrili divadelné predstavenia – rozprávka Modrý vták, ktorá mala premiéru už začiatkom júna a tradičné predstavenie pre dospelých Krvavé dejiny, ktoré tento rok lámali rekordy návštevnosti. Počas EĽRA si pozrelo obidve divadelné predstavenia približne 5-tisíc ľudí.

Múzeum v Kežmarku bolo aj spoluorganizátorom zaujímavých kultúrnych podujatí. Nádvorie hradu je jednoznačne veľkým „lákadlom“ a tento priestor sa využil na koncerty, festivaly, vystúpenia sokoliarov či filmové premietanie pod holým nebom.

Život na hrade neutíchne ani počas zimných mesiacov. Múzeum v Kežmarku totiž pripravuje ďalšie inštalácie , v decembri budú Šľachtické Vianoce, kedy sa hrad zaodeje do vianočnej výzdoby. Kežmarské múzeum plánuje budúci rok aj výstavu k 750. výročiu udelenia mestských práv a výstavu o zaniknutej obci Ruskinovce.

Turistická sezóna sa však týkala aj Kežmarskej informačnej agentúry, ktorú počas letných mesiacov od 15. júna do 15. septembra navštívilo približne 4300 – 4500 ľudí. Zaujímavé je, že Čechov (34%) bolo viac ako Slovákov (28%). Z ostatných národností boli najpočetnejšie zastúpení ešte Poliaci (12%), Nemci (9%) a Maďari (2%). Ročná návštevnosť agentúry sa pohybuje približne na úrovni 10-tisíc turistov, čo je naozaj pekné číslo a môže tak motivovať k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v našom meste.

Zdroj: www.kezmarok.sk