Letná online kampaň

Počas mesiacov júl, august, september sme realizoval letnú online kampaň zameranú na prezentáciu aktivít našich členov.

Cieľom bolo zvýšenie povedomia o atraktivitách v našom regióne u obyvateľov Poľska, Maďarska a Českej republiky.

JÚL

V mesiaci júl boli spustené kampane na prezentáciu:

  • Festival EĽRO
  • Vláčik HANIČKA

Počas sledovaného obdobia reklamy v Google ads zobrazili 2 142 542 a užívatelia na reklamu klikli 7581 (to znamená 7581 krát sa dostali na web). Nižšie sú uvedené vizualizácie reklám, ktoré sa užívateľom zobrazovali. V prípade EĽRO bola atraktivita v Poľsku výrazne vyššia ako u obyvateľov Českej republiky a Maďarska. Miera prekliku poľskej kampane bola 0.45% pri českej a maďarskej len 0.22% resp. 0.23%.

AUGUST

V mesiaci august boli spustené kampane na prezentáciu:

  • Tajomná Levoča
  • Vlak Hanička
  • Vrbov/Spišská Belá

Tajomná Levoča bola podporená v troch krajinách v Poľsku, Maďarsku a Česku. V rámci týchto troch krajín sa reklamy zobrali 1 065 879 krát a užívatelia klikli na reklamu 3224 krát (to znamená 3.224 krát sa dostali na web a mali príležitosť dozvedieť sa viac).

Kampaň Vlak Hanička v mesiaci august bola podporená iba v rámci Maďarska. A reklama sa zobrazila 446 457 krát a 1843 krát bolo kliknuté na Reklamu.

Kampaň Vrbov/Spišská Belá v mesiaci august bola podporená v Poľsku a Česku. Za toto obdobie sa reklamy zobrazili užívateľom 76 884 krát a bolo na ne kliknuté 495 krát. Miera prekliku v tomto prípade dosiahla v CZ 0.7% čo je najviac počas všetkých kampaní za posledné 3 mesiace. Aj pri porovnaní so štandardami na trhu sa tento výsledok javí ako veľmi úspešný.

SEPTEMBER

V mesiaci september bola spustená kampaň na prezentáciu:

  • Vrbov/Spišská Belá

Kampaň Vrbov/Spišská Belá sa realizovala v Poľsku, Maďarsku a Česku. Za toto obdobie sa reklamy zobrazili užívateľom 750 088 krát a bolo na ne kliknuté 3.823 krát. Miera prekliku za toto obdobie prekročila 0,5% čo považujeme za úspech, ktorý je výsledkom dobrého cielenia, vhodnej kreatívy a atraktívnej ponuky. Najväčšiu mieru záujmu z pohľadu pomeru preklikov prejavili v Českej republike.

 

Do budúcnosti plánuje OOCR opäť využívať online kampane s cieľom budovania povedomia o destinácii.

Kampaň finančne podporilo MDV SR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky).