LenART Quartet

36. Kežmarská hudobná jeseň

LenART Quartet

Barbora Lenártová – husle

Róbert Lenárt – husle

Peter Olejár – viola

Zuzana Ďurčeková – violončelo

V programe koncertu odznejú skladby Josepha Haydna a Antonína Dvořáka

Koncertná sála ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12

Vstupné: 3 €

členovia Kruhu priateľov hudby: 2 €

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.mskskezmarok.sk/

lenart