Lekcia Ako degustovať víno? – Boutique Hotel Hviezdoslav

Populárna lekcia Škola vína, ktorá Vás uvedie príjemným a praktickým spôsobom do sveta vína.
Nepredpokladáme, že máte rozsiahle vedomosti o víne, len že sa o víno zaujímate.

Lektor: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenska

Odborný program:
> Ako posudzovať senzorické vlastnosti vína?
> Nácvik senzorických schopností tvorivou formou
> Praktická degustácia 8 vzoriek vína
> Najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína

Cena:
> 29,00 €
> cena zahŕňa odborný program, učebné materiály, 8 vzoriek vína, záhryz.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.hotelhviezdoslav.sk a na Facebooku TU.