Kultúrna jeseň v Kežmarku

OKTÓBER

1. október (sobota)
Mesto Kežmarok
Literárny Kežmarok – 57. ročník
Venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku

5. október (streda) 18.30 hod.
Drevený artikulárny kostol
Musica Nobilis
Už 26. ročník medzinárodného hudobného festivalu. Koncert 40. ročníka Kežmarskej hudobnej jesene. Účinkujú: Katarzyna Wiwer soprán, Adrianna Bujak-Cyran soprán, Andrzej Zawisza čembalo.
Vstupné dobrovoľné.

16. október (nedeľa)
Mestské kultúrne stredisko
Popoludnie úcty k starším
Galaprogram pre seniorov. Vstup voľný

21. október (piatok) 19.00 hod.
Mariánsky kostol
Ensemble Thesaurus Musicum
Koncert 40. ročníka Kežmarskej hudobnej jesene. Koncertný program vokálnej a inštrumentálnej dobovej hudby v naštudovaní osemčlenného súboru, interpretovaný na kópiách originálov historických nástrojov. Vstupné dobrovoľné.

23. október (nedeľa) 16.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko
Veselá vandrovka
Nedeľné rozprávkové popoludnie
Divadelné predstavenie v naštudovaní divadla Tuš inšpirované klasickými rozprávkami O troch prasiatkach a Ako išlo vajce na vandrovku. Doplnené krásnymi bábkami. Vstupné: 1 Euro. Predaj vstupeniek pred predstavením, v Kežmarskej informačnej agentúre, na www.mskskezmarok.sk.

27. október (štvrtok)
Mestské kultúrne stredisko
Medveď a pytačky
Jednoaktovka Antona Pavloviča Čechova rozohráva smútok, faloš, intrigy, pretvárku, honbu za majetkom. Všetko nakoniec vyústi do nespútanej zábavy a oslobodzujúceho smiechu. V naštudovaní divadla RAMAGU v réžii Vlada Benka. Vstupné: 7 Eur. Predpredaj vstupeniek: Kežmarská informačná agentúra, na www.mskskezmarok.sk.

30. september – 31. október 2022
pondelok – piatok: 9.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 13.00
Výstavná sieň mesta Kežmarok
Jar slovenského národa. Pocta Ľudovítovi Štúrovi a jeho generácii. Výstava pri príležitosti 57. ročníka Literárneho Kežmarku. Vstup voľný.

NOVEMBER

4. november (piatok) 16.00 hod.
Výstavná sieň mesta Kežmarok
Vernisáž výstavy Klubu kežmarských výtvarníkov
Vstup voľný.

5. a 11. november (piatok) 18.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko
Dobrú noc mami
Strhujúca psychologická dráma o vzťahu matky a dcéry, ktorá v roku 1983 získala Pulitzerovu cenu. Hru Marshy Normanovej uvádza ochotnícky súbor Skica z Kežmarku.

23. november (streda) 18.30 hod.
Mestské kultúrne stredisko
Alf Carlsson a Jiří Kotača Quartet
Koncert 40. ročníka Kežmarskej hudobnej jesene. Hudobný projekt švédskeho gitaristu a českého trubkára v kombinácii s kontrabasom a bicími prinesie moderný jazz ovplyvnený škandinávskou hudbou, okorenený moravským a slovenským folklórom. Vstupné dobrovoľné.

27. november (nedeľa) 16.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko
Zlatá priadka, Medovníková chalúpka, Pienčinbroda.
Nedeľné rozprávkové popoludnie. Pásmo troch krátkych príbehov v naštudovaní piatich hercov z divadla RAMAGU. Vstupné: 1 Euro. Predaj vstupeniek pred predstavením, v Kežmarskej informačnej agentúre, na www.mskskezmarok.sk

5.– 29. november, pondelok – piatok: 9.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 13.00 hod.
Výstavná sieň mesta Kežmarok
Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov
Vstup voľný.

KINO ISKRA
Premietanie podľa aktuálnej filmovej ponuky: streda – filmový klub, štvrtok – piatok o 19.00, sobota a nedeľa o 17.00 a o 19.00 hod. Viac informácii na www.kinoiskra.sk.

MESTSKÁ KNIŽNICA
Knižnično-informačné služby pre verejnosť (prezenčné, absenčné, medziknižničné)
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9.00 – 12.00 hod., 12.45 – 17.00 hod.

Zmena programu vyhradená!

Zdroj: www.kezmarok.sk