Krojované bábiky

Od 3. do 5. júna 2022 sa v Kežmarku uskutoční

24. medzinárodný festival detských folklórnych súborov.

Hlavný program festivalu v Kežmarku spojený aj s aktom výmeny bábik sa uskutoční na nádvorí Kežmarského hradu posledný deň festivalu v nedeľu 5. júna 2022 od 14:00.

Viac informácií nájdete na stránke https://kezmarok.com alebo Facebooku TU.