Konferencia rodinné zvyky a obrady online

Zvyky a obrady s narodením a úmrtím človeka patria k vývojovo najstarším, ale aj k najstabilnejším. Osud človeka bol podľa ľudových predstáv určený pri narodení. Najbližší príbuzní sa snažili predvídať najdôležitejšie udalosti v jeho živote z rôznych sprievodných znakov a okolností.

Už v piatok 19. marca o 12.00 hod. na: www.facebook.com/umnowytarg