Koncertný program – Beáta Tomčányiová – klavír, Jitka Sapara Fischerová – spev (mezzosoprán)

XXXV. ročník Kežmarskej hudobnej jesene

Beáta Tomčányiová – klavír

Jitka Sapara Fischerová – spev (mezzosoprán)

KEDY? 27. 9. 2016 (utorok) o 18.00 hod.

KDE? Koncertná sála ZUŠ A. Cígera

Vstupné: 3 €

Členovia kruhu priateľov hudby: 2 €

Vstupenky je možné zakúpiť si v predpredaji online na www.mskskezmarok.sk, ale aj v administratívnej budove MsKS na Starom trhu 47 (052/452 21 65, 0904 496 442) a v Kežmarskej informačnej agentúre na Hlavnom námestí 46 v Kežmarku.

koncert16