Koncert – Uhorsky simplicissimus

Dobrodružný román Daniela Georga Speera, sliezskeho skladateľa a cestopisca, vznikol aj počas pobytu na Spiši, počas stavovských vpádov, rovnako ako aj jeho skladby. Počas tohto koncertu budete mať možnosť zoznámiť sa s dielom tohto aj slovenského skladateľa.

František Kubiš – akordon/Nagi, Andrej Turčin – husle/rebek a Daniel Výrostek – herec, nás prevedú rozprávaním a hudbou po stopách tvorby uhorského skladateľa Daniela Georga Speera a predstavia aj ich pohľad na interpretovanie starej hudby kráľovských miest Spiša, Šariša a iných.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia