Koncert historickej hudby – Villanelle Di Luca Marenzio

V nedeľu 4. júla o 18:00 hodine sa v Barokovej kaplnke Kežmarského hradu uskutoční koncert historickej hudby – Villanelle Di Luca Marenzio.

Vstupné: 5,00 €

Koncert historickej hudby oživuje dielo talianskeho renesančného velikána európskeho rozmeru, ktorého hudba sa nachádza v slovenských ako aj zahraničných hudobných zbierkových fondoch.

Na Slovensku skladby nachádzame ako súčasť Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín zo 16. – 17. storočia. Ide o unikátny projekt, nakoľko Marenziove villanely z Levočskej zbierky hudobnín ešte neboli interpretované v podobe, v ktorej sa zachovali v Levoči.

Okrem Marenziových skladieb zaznejú aj diela jeho súčasníkov ako Girolamo Frescobaldi či Claudio Monteverdi a i. Ensemble Thesaurus Musicum interpretuje túto unikátnu dobovú hudbu na kópiách historických nástrojov a uvádza svetové premierovanie celého diela.

Účinkuje:

ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Zuzana Badárová – soprán,
Anna Kňažíková – alt,
Peter Cyprich – bas,
Michal Hottmar – theorba,
Alexander Botoš – violončelo, viola da gamba,
Sylvia Urdová – čembalo

Koncert bol podporený Fondom na podporu umenia www.fpu.sk

Viac informácií nájdete na www.kezmarok.com alebo Facebooku TU