Klavírny recitál Eleny Letňanovej

SNG Kaštieľ Strážky pozýva 3.decembra 2023 o 15.30 hod. na klavírny recitál pani Eleny Letňanovej.

Elena Letňanová je úspešná slovenská klaviristka, publicistka a univerzitná pedagogička. Po počiatočných štúdiách na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity sa rozhodla pre štúdium klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pokračovala v dvojročnom postgraduálnom vzdelávaní na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina vo Varšave.
Jej sľubne sa vyvíjajúcu kariéru koncertnej klaviristky prerušil zákaz verejného účinkovania, keď sa ako líderka historického pochodu na počesť Jana Palacha dostala spolu s Milanom Šimečkom, Václavom Havlom a inými disidentmi na čiernu listinu.
Po krátkom pôsobení na Katedre hudby PF UK v Nitre odišla pod vplyvom nepriaznivých udalostí v podobe tzv. sebakritík a následných čistiek zo zamestnania. V rokoch 1974 – 1984 pracovala na Katedre muzikológie FF UK v Bratislave. Stalo sa tak vďaka hudobnému skladateľovi Eugenovi Suchoňovi, ktorý sa za ňu, ako nestraníčku, zaručil.
V roku 1984 emigrovala do Talianska a o 8 mesiacov nato do USA, kde sa jej kariéra obnovila. Pôsobila ako vedúca Katedry klávesových nástrojov na University of Dayton. Ako prvá Slovenka mala v roku 1992 sólový koncert v newyorskej Carnegie Hall.
Po roku 1992 sa vrátila na Slovensko. V súčasnosti žije v Bratislave a popri penzii aktívne koncertuje na Slovensku a v zahraničí.

Zdroj: Facebook SNG Kaštieľ Strážky