Kežmarská výstavná sieň na takmer dva mesiace zafarbená do modra

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pripravili výstavu s názvom Farbené do modra – modrotlač v histórii a móde, ktorú si od 12. novembra 2020 do 5. januára 2021 budete môcť pozrieť v priestoroch výstavnej siene na Hlavnom námestí 64 (budova knižnice) v Kežmarku.

Výstava Farbené do modra predstavuje rôzne vývojové podoby modrotlače, ako ich poznáme na Slovensku – produkty a pamiatky tradičného farbiarskeho remesla, umeleckoremeselnú produkciu pôvodných výrobcov organizovanú a výtvarne usmerňovanú ÚĽUV-om, ako aj najnovšiu umeleckú tvorbu súčasných dizajnérov.

Spoločnou motiváciou je zachovanie tradície, spoločným znakom je materiál (plátno) a technológia (negatívna tlač a farbenie indigom). Zjavné odlišnosti spočívajú v rozmnožení podôb modrotlače oproti tradičným výrobkom a v jej aplikácii do nových súvislostí, čo je očividné predovšetkým v mladej dizajnérskej tvorbe.

Tradíciu pôvodného modrotlačiarskeho remesla výstava predstavuje prostredníctvom ukážok metráže a odevných súčiastok, ako aj modrotlačových foriem. K osobitne vzácnym autentickým dokumentom patria historické knihy vzorov ružomberského tlačiara Jána Mudrončíka z prelomu 19. a 20. storočia a z roku 1930, tlačené na cukrovarských kartónoch.

Dokumentačný fond Múzea ľudovej umeleckej výroby predstavuje verejnosti výstupy zo systematických terénnych výskumov ľudového odevu, ktoré ústredie organizovalo v 50. až 80. rokoch 20. storočia, a to vo forme vzorníkov a kolorovaných kresieb. Etapu umeleckoremeselnej produkcie modrotlače, podporovanej a organizovanej ÚĽUV-om, ktorú je možné vymedziť rokmi 1950 až 2010, približuje ukážkami metráže, domáceho textilu i rôznych dobových „noviniek“, ako boli napríklad úsporné prestierania či nástenné kalendáre. Prezentáciu dopĺňajú autentické fotografie, ktoré zachytávajú prácu modrotlačiara Stanislava Trnku z Púchova, ako aj predmety zapožičané od jeho syna Martina Trnku.

Nové podoby modrotlače sú prezentované prostredníctvom prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Predstavené sú aj modrotlačové výrobky  Lucie Dovalovej, ktorá spolupracuje s ÚĽUV-om od roku 2017. Módnu tvorbu prezentuje dizajnérka Eva Olexíková a módna návrhárka Mišena Juhász,  ktorej kolekcia odevov pochádza z modrotlače Mateja Rabadu. Sám modrotlačiar Matej Rabada prerozpráva vlastný príbeh farbeného do modra cez svoje výrobky.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od 12. novembra 2020 do 5. januára 2021 počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 h (na požiadanie v Kežmarskej informačnej agentúre – KIA) a od 13.00 do 17.00 h, v sobotu od 9.00 do 13.00 h. Vstupné pred dospelých je 1 euro, deti a dôchodcovia zaplatia 0,50 eur.