Kežmarská hudobná jar

Vo štvrtok 11. mája 2023 o 18.30 hod. si môžete prísť vypočuť do Nového evanjelického kostola v Kežmarku organovo-husľový koncert domáceho hudobného skladateľa a koncertného virtuóza Petra Duchnického s hosťom Jánom Kružliakom ml..

Zdroj: Facebook Kultúra v Kežmarku