Kežmarok a okolie čoskoro predstavíme v krátkom filmovom dokumente

Mesto Kežmarok a okres Kežmarok sú nevyčerpateľnou studnicou kultúrnych-historických a prírodných zaujímavostí, ktoré je potrebné zachovávať a odovzdať potomkom ako naše vzácne dedičstvo.

Dokumentárny film je jednou z možností, ako zachytiť kultúrne pamiatky a prírodné atraktivity v danej dobe, je vyjadrením túžby udržať ich odkaz  pre budúce generácie a návštevníkov.

Vo filme budú zachytené aj súčasné kultúrne podujatia, udalosti a celková atmosféra regiónu.

Na základe zmluvy  č.526/2022/OPR s Prešovským samosprávnym krajom získala Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny finančnú podporu  vo výške 4 000€ na realizáciu projektu „Dokumentárny film o kultúrno-historicko-prírodnom dedičstve mesta Kežmarok a okolia.“ Hodnota celého diela je 20 000 €, z toho 16 000€ bude financovať organizácia z vlastných zdrojov. Dĺžka trvania filmu je cca 15 minút, dodávateľom diela je spoločnosť Oto Vojtičko Otto Quelle z Kežmarku.

Cieľom projektu bolo získať nástroj, ktorý bude vzdelávacím informačným zdrojom, ale aj vhodným marketingovým nástrojom pre potreby cestovného ruchu. Dokumentárny film, po jeho plánovanom ukončení v mesiaci október 2022 poskytne organizácia bezplatne školám, vzdelávacím a kultúrnym inštitúciám a organizáciám v oblasti turizmu.

Spracovala:
Ing. Gabriela Bodnárová,
výkonná riaditeľka OOCR TSP