Jarné čistenie lesa

Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. organizujú dobrovoľnícke podujatie Čistenie lesa, ktoré sa uskutoční 13. apríla 2024.

Tento deň si vybrali s cieľom spojiť komunitu, aby spoločnými silami priložili ruku k dielu a vyčistili lesné porasty v našom okolí od odpadkov a nečistôt, ktoré ohrozujú nielen lesnú faunu a flóru, ale aj estetickú a rekreačnú hodnotu našich lesov. Stretnutie dobrovoľníkov je naplánované na 8:00 hod. na Šarpanci.

Zdroj: https://spisskabela.sk/mesto/podujatia/jarne-cistenie-lesa-2/