Jarná kamarátska opekačka

Mesto Spišská Belá pozýva na jarnú opekačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 26.3.2022 v priestoroch Denného centra v Strážkach.

Kvalitné jedlo zabezpečí Chef from the woods – Ľubomír Šmindák, o detský program sa postará Face Club v spolupráci so zamestnancami mesta Spišská Belá, Expression o.z. a dobrovoľníkmi a tiež dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá.

O jedlo bude postarané. Príspevok naň bude dobrovoľný. Výťažok bude použitý na humanitárnu pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Počas podujatia bude prebiehať zbierka humanitárnej pomoci. Priniesť môžete trvanlivé potraviny, hygienické potreby či balenú vodu.

Zdroj: www.spisskabela.sk.