„Jánske ohne na Spišskom salaši“

Tradičné Spišské folklórne slávnosti boli tohto roku nahradené kultúrno – spoločenským podujatím nesúcim názov „Jánske ohne na Spišskom salaši“. V sobotu 26.6.2021 sa o bohatý kultúrny a umelecký zážitok postarali žiaci a učitelia z Materskej školy „Chrobáčik“, Základnej školy na ulici Školskej 3 a Základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí. Vyvrcholením programu bolo večerné zapálenie vatry.
Príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla „Jánskymi ohňami“ by sme radi priblížili týmto krátkym videom: https://www.spisskepodhradie.sk/udalosti-v-meste/videogaleria/
Veríme, že každý návštevník si prišiel na svoje a už sa tešíme na prípravu budúcoročného podujatia.

MVDr. Michal Kapusta primátor mesta Spišské Podhradie

www.spisskepodhradie.sk