ITF SLOVAKIATOUR 2020

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny mala svoje zastúpenie na výstave ITF Slovakiatour  a Danubius Gastro 2020, ktorá sa konala v dňoch 23.-26.januára v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislave. Na výstave sa zúčastnilo 732 vystavovateľov z 24 krajín a navštívilo ju 72 tis návštevníkov.

Expozícia Prešovského kraja sa na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 (23. – 26. január 2020) niesla v štýle Čaro vidieka, čo je v súlade so zámerom Svetovej organizácie cestovného ruchu, ktorá zameriava svoje tohtoročné aktivity na podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

OOCR TSP mala v expozícii svoj samostatný pult a zastupovali ju: Marek Kollár, Gabriela Bodnárová, Martina Múdra.

Subjekty cestovného ruchu a regionálni producenti okresu  Kežmarok sa prezentovali v stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Návštevníkov zaujali nielen pútavé fotografie prírodných scenérií, tradičná  ľudová hudba, množstvo propagačných materiálov, ale aj vyhodnotenie nominovaných subjektov cestovného ruchu a osobností NAJ v Prešovskom kraji. Trinásť laureátov ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019 si prevzalo svoje ocenenia v prvý deň veľtrhu – 23.1.2020. Ocenenia udeľovali predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský a predseda KOCR Severovýchod Slovenska, Michal Sýkora.

Okrem oceňovania v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja, patrila k hlavným bodom programu aj vernisáž výstavy Jána Štovku Ro©k na dzedzine, ktorej zámerom je sprostredkovať súčasnej generácii pohľad na spôsob života našich predkov. Základ výstavy tvorí 12 fotografických obrazov jednotlivých mesiacov roka, na ktorých sú vyobrazené známe osobnosti z východného Slovenska.

Súčasťou programu bol aj krst interaktívno-náučnej turistickej trasy Oscarom ocenenom filme Obchod na korze. Krstným otcom sa stal moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Návštevníci stánku KOCR Severovýchod Slovenska tiež spoznali víťazov 3. ročníka Majstrovstiev SR – Vino Vinorum Slovaciae či Najkrajšie mesto a obec Slovenska za rok 2019. Počas štyroch dní mali návštevníci možnosť zapojiť sa do rôznych kvízov o Prešovskom kraji, v rámci ktorých mohli získať zaujímavé ceny a k dispozícii bola i živá ľudová hudba v podobe skupiny Bratia Jendrichovskí z Novej Ľubovne.

 

Účasť na výstave finančne podporilo MDV SR a KOCR Severovýchod Slovenska a OOCR Tatry- Spiš-Pieniny.