Hudobné popoludnie s ľudovou a dychovou hudbou v Spišskej Belej

Všetci nadšenci ľudovej a dychovej hudby sú srdečne pozvaní v nedeľu 01. augusta 2021 o 15.00 hodine na námestie pri Mestskom úrade v Spišskej Belej na hudobné popoludnie s ľudovou hudbou OZ Podtatranec a dychovou hudbou Belančanka.

Zdroj: www.spisskabela.sk