Hudobná jar v Kežmarku pokračuje

Všetci milovníci klasiky si môžu prísť vychutnať v piatok 10. júna 2022 koncert, ktorý sa uskutoční v drevenom artikulárnom kostole pri príležitosti 90. výročia založenia hudobnej školy (Musikschulle) v Kežmarku a 70. výročia obnovenia jej činnosti Antonom Cígerom.