Festival krojované bábiky

Krojované bábiky – galaprogram

Srdečne Vás pozývame na XXIII. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2019 (MF DFS KB / IF ChFE CD). Na kežmarskom hrade sa uskutoční galaprogram, ktorého súčasťou je aj výmena krojovaných bábik medzi súbormi)

KEDY: 2. júna 2019 (nedeľa)

KDE: Kežmarský hrad – nádvorie

VSTUPNÉ: vstup na podujatie je voľný

Tento 6 dňový festival má priebeh každý deň iný a na inom mieste. Jeho realizácia bude prebiehať v mestách Poprad, Kežmarok, Svit, Stropkov a obciach V. Lomnica, Vikartovce, Hranovnica.

Festival spoluorganizujú podtatranské kolektívy, ktoré si pozývajú svojich priateľov – hostí zo Slovenska a zahraničia. Na pamiatku si medzi sebou vymieňajú krojovanú bábiku – symbol kolektívu a detskej hravosti.

Hostia si tento prezent odnášajú na pamiatku domov a podtatranské súbory odovzdávajú svoje prezenty – Krojované bábiky do Múzea v Stropkove.

Príďte sa pozrieť na mohutné podujatie, kde dominujú ľudové tradície, folklór, hudba, spev a tanec. Prežite s nami fascinujúce chvíle.