Dopravné obmedzenia a organizácia Levočskej púte 2023

Vedenie mesta Levoča a dekan Rímskokatolíckeho farského úradu v Levoči sa opäť, 13. júna 2023, stretli v priestoroch Mestského úradu v Levoči so zástupcami hasičského, policajného aj záchranného zboru, okresných úradov, správcov komunikácií, dopravcov, správcov inžinierskych sietí, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy Poprad a ďalších dotknutých organizácií.

Diskutovali o organizácii Levočskej púte 2023, najmä o dopravnom režime a organizačnom zabezpečení podujatia.

Jednou z noviniek tohtoročného konania púte je sprievodný program v podobe koncertu gospelových skupín, ktorý bude prebiehať počas konania Levočskej  púte v sobotu, 1. júla 2023, v čase od 12.00 hod do 16.30 hod. v severnom parku na Námestí Majstra Pavla v Levoči

 

Dopravný režim počas konania púte si môžete pozrieť tu:

 • V súvislosti s konaním Levočskej púte bude v dňoch 01.07.2023 02.07.2023 zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča. Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä Košickej ulice, Námestia Majstra Pavla, Sadovej ulice a Ulice športovcov, ktoré budú uzatvorené v termíne:
 • Košická ulica a Námestie Majstra Pavla od 01.07.2023 od 06:00 hod. do 02.07.2023 do 10:00 hod.
 • Sadová ulica a Ulica športovcov od 01.07.2023 od 06:00 hod. do 02.07.2023 do 16:00 hod.
 • Vjazd na Košickú ulicu, Námestie Majstra Pavla, Ulicu športovcov a Sadovú ulicu bude umožnený motorovým vozidlám, ktoré budú označené povolením vydaným mestom Levoča.
 • Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.
 • Do uzatvorenej časti mesta Levoča a priľahlých ulíc bude umožnený vjazd aj motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú v uzatvorenej časti mesta Levoča (Košická ulica, Námestie Majstra Pavla, Sadová ulica, Ulica športovcov, Ružová, Vetrová, Kláštorská, Špitálska, Mäsiarska, Ovocinárska, Vodárenská, Lúčna, Lesná ulica,…) trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií, ktorí majú sídlo v predmetnej časti mesta, ubytovaným v súkromnom zariadení, zamestnancom mesta Levoča, zamestnancom príspevkových organizácií mesta, organizátorom Levočskej púte a záchranným zložkám (na základe predloženia občianskeho preukazu, potvrdenia o ubytovaní, zamestnaní, resp. iného relevantného dokladu).
 • Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách v meste Levoča nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.
 • Vodiči osobných motorových vozidiel budú môcť využiť záložné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici v meste Levoča.
 • Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.
 • Mestská hromadná doprava bude premávať bude premávať podľa platného grafikonu.
 • Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta (zastávka Levoča, Prešovská). Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici.
 • Mimoriadne vlakové spoje na trati Spišská Nová Ves – Levoča budú vypravené podľa platného cestného poriadku. Ku vlakovým spojom bude zriadená kyvadlová doprava premávajúca ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta.
 • Rímskokatolícky farský úrad zriadi kyvadlovú dopravu pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje vyjsť pešo na Mariánsku horu. Kyvadlová doprava bude premávať od farského úradu na Námestí Majstra Pavla kontinuálne.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Mesto Levoča srdečne pozýva a víta všetkých účastníkov Levočskej púte.

Zdroj: https://www.levoca.sk/