Dni mesta Spišská Belá 2022

Mesto Spišská Belá všetkých pozýva od piatka 3. júna do nedele 5. júna 2022 na

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ.

Viac informácií nájdete na stránke https://spisskabela.sk.