Dni mesta Spišská Belá

KEDY? 2.6.2017 – 4.6.2017 (piatok – nedeľa)

KDE? Spišská Belá, areál základnej školy J. M. Petzvala, námestie pred mestským úradom

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://spisskabela.sk/mesto/podujatia/dni-mesta-spisska-bela-2017/

Dni-mesta-2017up