Destinácia Tatry-Spiš-Pieniny hodnotí letnú sezónu

Letná sezóna priniesla postupné oživenie v domácom cestovnom ruchu. Cestovné obmedzenia motivovali domácich návštevníkov tráviť svoju hlavnú dovolenku na Slovensku. Vzhľadom na rôznorodosť atraktivít v regióne Tatry-Spis-Pieniny sa aj naša destinácia potešila nárastu domácich návštevníkov. Na druhej strane je treba spomenúť, že chýbali návštevníci zo zahraničia, ktorí pred vypuknutím pandémie navštevovali našu destináciu v hojných počtoch.

 

Mesto Kežmarok je síce malé spišské mesto pod končiarmi Vysokých Tatier, ale jeho historické pamiatky prekračujú hranice regiónu i Slovenska. Je právom označované ako Perla pod Tatrami. V porovnaní s rokom 2020 chýbali v tejto sezóne predovšetkým zahraniční turisti. „Jedným z dôvodov nízkej návštevnosti turistov zo zahraničia boli „covid opatrenia“, na druhej strane vzrástol počet domácich turistov“ informoval Marek Kollár z Kežmarskej informačnej agentúry. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu vírusu COVID-19, neboli očakávania producentov služieb smerom k letnej sezóne príliš optimistické skôr naopak. Pozitívom je rovnaký záujem o atrakcie v meste a zistenie, že turisti sa do Kežmarku radi vracajú

Pozitívne hodnotia letnú turistickú sezónu na Kežmarskom hrade. Začiatok letnej sezóny (mesiace máj a jún) bol tak ako v predchádzajúcom roku pomalší, následne sa hrad tešil slušnej návštevnosti, v ktorej prevažovali slovenskí návštevníci. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová oceňuje aj väčšiu disciplinovať a rešpektovanie nastavených opatrení, vďaka ktorým boli návštevníkom k dispozícii aj lektori, ktorí návštevníkov sprevádzali takmer v štandardnom režime. „Počas aktuálnej sezóny 2021 sme zaznamenali prevahu Slovákov, avšak prichádzalo i viac návštevníkov zo zahraničia. Na vrchole rebríčka po Slovákoch nasledovali Česi, Poliaci, Nemci, Maďari a Ukrajinci. Počas leta prichádzali hlavne rodiny s deťmi a mladší návštevníci“ informovala Cintulová. Tak ako na celom území Slovenska aj v Kežmarku bolo potrebné v závere letnej sezóny akceptovať nastavené opatrenia, ktoré mali vplyv na postupný pokles návštevnosti. Okrem spomínaných faktorov bolo značným negatívom aktuálnej sezóny opätovné zrušenie resp. odloženie viacerých kultúrnych podujatí, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s Kežmarským hradom a sú každoročnou súčasťou letnej turistickej sezóny.

Kladne hodnotia aktuálnu letnú sezónu v porovnaní s tou minuloročnou v Turistickom  informačnom centre v Spišskom Podhradí. Podobne ako v iných častiach destinácie mali prevažné zastúpenie slovenskí a českí návštevníci, menší podiel tvorili poľskí návštevníci. Spišský hrad patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy Európy a je najväčším hradom na Slovensku, preto sa vždy tešil vysokej návštevnosti. Aktuálne obmedzenia motivovali návštevníkov spoznávať krásy aj z menej vzdialených regiónov. Aj z tohto dôvodu navštívilo hrad väčšie množstvo miestnych obyvateľov a návštevníkov z blízkeho okolia, zároveň vzrástol záujem o ostatné historické pamiatky, prírodné lokality i kultúrne podujatia.

Centrom kultúry a histórie v destinácii Tatry-Spiš-Pieniny je mesto Levoča. Okrem kultúrnych pamiatok medzinárodného významu má Levoča i kvalitné a atraktívne prírodné podmienky. „Návštevnosť negatívne ovplyvňovali protiepidemické opatrenia a oproti roku 2020 aj sprísnené opatrenia na hraniciach, preto nám chýbali zahraniční turisti“ konštatovala Dana Kristeková z Informačnej kancelárie Levoča. Zo zahraničných návštevníkov, ktorí pricestovali do Levoče, prevládali ako vždy návštevníci z Českej republiky, no ich počet bol oproti minulému roku podstatne nižší.
„Organizované skupinové zájazdy, ktoré využívali prevažne seniori sa počas rokov 2020 a 2021 takmer vytratili. Mysleli sme si preto, že táto veková kategória bude v štruktúre návštevnosti Levoče chýbať. Milo nás prekvapilo, že seniori prichádzali obdivovať históriu nášho mesta a jeho kultúrnohistorické pamiatky aj v malých skupinkách a dokonca i individuálne, ako jednotlivci“ s potešením informovala Kristeková. Táto veková skupina zmenila svoje správanie v posledných rokoch a svoje výlety si starostlivo pripravuje. Mali záujem aj o komentované prehliadky mesta so sprievodcami, čo pred rokom 2020 využívali iba cestovné kancelárie a väčšie organizované skupiny.

Červený Kláštor je východiskovým bodom pre návštevníkov PIENAP-u, najmenšieho národného parku na Slovensku. Obec sa nachádza pri hraniciach s Poľskom a popri nej preteká rieka Dunajec, ktorá je známa a navštevovaná najmä vďaka splavu na pltiach. Blízkosť hraníc a cestovné obmedzenia mali priamy súvis s poklesom návštevnosti. “Sezóna 2021 bola v Múzeu Červený Kláštor horšia ako v roku 2020. V múzeu sme zaznamenali počas letnej sezóny značný pokles návštevníkov. Z už spomenutých dôvodov chýbali predovšetkým zahraniční návštevníci. Pozitívom bola najvyššia účasť na obľúbenom Kláštornom kultúrnom lete (koncerty, divadlá v areáli kláštora)“ konštatovala Marcela Palubová z Múzea Červený Kláštor.

Podobne hodnotia sezónu aj pltníci. „Sezóna bola jednoznačne horšia. Z hľadiska návštevnosti sme ostali niekde na 45% v porovnaní s minulým rokom a až 60% v porovnaní s rokom 2019. Zmena nastala hlavne v dĺžke pobytov. Väčšinou nás navštívili jednodňoví turisti, ktorí sa splavili a odišli, pričom najväčší prepad sme zaznamenali u zahraničných turistov“ informoval Ladislav Hrivko z Penziónu Pltník.

Cestovný ruch dostal od pandémie tvrdú ranu, z ktorej sa bude dlho spamätávať. Veríme, že pandémia je pomaličky na ústupe a v roku 2022 sa môžeme tešiť na plnohodnotnú letnú sezónu tak ako v roku 2019. Príroda a kultúrne pamiatky v destinácii Tatry-Spiš-Pieniny na kráse a jedinečnosti nič nestratili, preto sa tešíme na všetkých milovníkov prírody i histórie. Destinácia Tatry-Spiš-Pieniny predstavuje bezpečné mesto, so vzácnymi historickými pamiatkami a peknou prírodou, ktoré sa oplatí navštíviť.