Deň pre všetky deti na Spišskom hrade

V nedeľu 11. júna 2023 bude na na Spišskom hrade Deň pre všetky deti!

Program:

11:00 Páni Spiša

13:00 Usmievanka

14:30 Divadlo Portál s hrou „O hlúpej žene“

15:30 Páni Spiša

Viac informácií nájdete na stránke www.spisskemuzeum.com alebo Facebooku SNM-Spišské múzeum v Levoči.