Ďalšie obce v kežmarskom okrese sú prepojené turistickými a cyklistickými značkami

Kežmarok (30. 3. 2021) – Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny podporuje rozvoj cestovného ruchu  a rast zamestnanosti v okresoch Kežmarok a Levoča. Vhodným impulzom je aj podpora infraštruktúry a s tým súvisiace značenie trás. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícii Slovenskej republiky finančne prispelo k zlepšeniu stavu označenia turistických a cyklistických trás v okrese Kežmarok.

Udržateľnosť a rozvoj cestovného ruchu sa neodmysliteľne spája s bezpečným pohybom návštevníkov v destinácii. Dôležitá je nielen kvalita cestných komunikácií, či parkovísk, ale aj udržiavanie turistických a cyklistických trás. Návštevníci oceňujú dobré značenie a rôznorodé informácie na trasách – mapy, prírodné a kultúrne zaujímavosti.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny každoročne vymedzuje časť finančných prostriedkov  na obnovu cykloturistického a pešieho turistického značenia v regióne.

V úvode roku 2021 pribudlo v okrese Kežmarok 28km vyznačených trás. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov schválilo na projekt čiastku o výške 4 700 €.

Časť finančných prostriedkov vymedzila organizácia aj z vlastných zdrojov. Zámerom projektu je zviditeľniť menšie obce v okolí známeho termálneho kúpaliska vo Vrbove, vytvárať podmienky pre rozvoj ďalších služieb pre návštevníkov a tým aj pracovných príležitostí obyvateľov obcí.

V okrese Kežmarok sú vyznačené nové trasy, ktoré spoja turistickým  značením  obce Žakovce, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Tvarožná, Ľubica. Novovyznačená je aj cykloturistická trasa Vlková-Tvarožná.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny týmto umožní turistom a cyklistom bezpečný pohyb v okolí obcí a príležitosť vychutnať si nádherné výhľady na Vysoké a Nízke Tatry a Levočské a Volovské vrchy, Slovenský raj a Spišskú Maguru. Realizáciu značenia zabezpečil skúsený značkár Ernest Rusnák z Levoče.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny pripraví v náväznosti na tento projekt aktualizáciu cykloturistickej mapy a nové odporúčania – tipy na výlety, ktoré nájdu záujemcovia na old.tatryspispieniny.sk, prípadne na facebook.com/tatryspispieniny.

Veríme, že nenáročnými turistickými trasami podnietime obyvateľov obcí aj návštevníkov regiónu spoznávať okolie a vyhľadávať ďalšie príležitosti oddychu v prírode.

Spracovala: Gabriela Bodnárová
Foto: Ernest Rusnák

 Projekt Rozvoj miestneho cyklistického a  turistického značenia spolupracujúcich obcí Vrbov, Vlková, Žakovce, Tvarožná, Abrahámovce sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.