Čo bača, to strigôň

Poverové predstavy, magické úkony a praktiky pastierov oviec na Spiši.

SNM-Spišské múzeum v Levoči pozýva na ďalšie stretnutie z cyklu Pohľady do minulosti.

Prednáška plná magických informácií o magickej sile bačov.

Viac informácií nájdete na stránke www.spisskemuzeum.com alebo Facebooku SNM-Spišské múzeum v Levoči.