Cechové a remeselné fašiangy v Kežmarku

Cechové a remeselné FAŠIANGY v Kežmarku

KEDY: 21. februára 2020 (piatok)

PROGRAM:
– 11:00 fašiangové ľudové tradície – tvorivé dielne a pochovávanie basy – na nádvorí Kežmarského hradu
– 11:30 sprievod mestom v maskách – za doprovodu bubnovej skupiny Batida
– 12:00 vystúpenia kežmarských škôl – na javisku pri radnici.

Pre všetkých sú pripravené šišky a teplý čaj…

Viac informácií nájdete na Facebooku TU.