Blízke stretnutie východného druhu Jany Farmanovej

Blízke stretnutie východného druhu“ je samostatný maliarsky cyklus inšpirovaný starým japonským výtvarným umením, ktorý sa zároveň opiera o jeho princípy. Záujem o históriu a podoby tejto kultúry iniciujú u Farmanovej proces prechodu k maliarskemu vyjadreniu v súčasnej forme avšak so zachovaním jeho kódu. Skúmanie maliarskej skúsenosti starého Japonska úzko súvisí s našou neschopnosťou prežívania prítomnosti, ponorenia sa do skutočnosti, ktorá je tu a teraz. Obrovský nárast informácií, s ktorými je dnešný človek denne konfrontovaný, vplýva na jeho rastúcu neschopnosť koncentrácie. Denne „obývame“ veľké množstvo „paralelných vesmírov“, ktoré nám civilizovaná spoločnosť vnucuje ako nevyhnutné na prežitie.

No jediný vesmír, ktorý môžeme mať ako-tak pod kontrolou a s ktorým by sme mali súznieť, čo najdôvernejšie ho poznať a denne pracovať, je ten, ktorý nosíme v sebe. Naše zmysly sú spojivom, ktorým sme bezprostredne zviazaní so skutočnosťou, práve oni sú vstupnou bránou okolitého sveta smerom k nám, k našej mysli, k našej skúsenosti. Proces „zosobňovania ja“ prostredníctvom schopnosti sebavytvárania je ukotvený prostredníctvom umenia nielen v človeku-tvorcovi, ale aj v živej prírode. Farmanová sa necháva voľne inšpirovať aj siedmimi princípmi zen budhistickej maľby, ako ich zhrnul Šiniči Hisamacua. Tieto princípy nepredstavujú rigidnosť zobrazenia, ale skôr možnosti sebapoznania v inom kontexte ako je antický, z ktorého vychádza euro-americká kultúra a jej racionalita prežívajúca v čase globalizácie krízu straty ideálu.

Výstava potrvá do 17.11.2021 v Galérii mesta Levoča.

Kurátor: Peter Milčák.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: http://galeria.levoca.eu