Beliansky turistický pochod – ZRUŠENÝ

Beliansky turistický pochod – ZRUŠENÝ z dôvodu nepriaznivého počasia

KEDY? 8.10.2016 (sobota)

KDE? Tatranská Kotlina

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://spisskabela.sk/

bel-tur-puochod