Beliansky Majáles

KEDY? 21. mája, 15.00 hod.

KDE? Beliansky rybník

Viac infomácií nájdete na webovej stránke www.spisskabela.sk

Majáles_2017