Beliansky majáles

Mesto Spišská Belá pozýva v nedeľu 22. mája 2022 o 15:00 hod. na Belianskom rybníku na

Beliansky majáles.

Zdroj: https://spisskabela.sk