Belianske Vianoce

KEDY? 18.12.2016, 14.00 hod.

KDE? Námestie pri mestskom úrade, Spišská Belá

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.spisskabela.sk

belianske-vianoce-2016