Belianske Vianoce 2022

Príďte privítať Vianoce v nedeľu 18. decembra 2022 o 14:00 hod. na námestie pred Mestským úradom v Spišskej Belej.

Zdroj: https://spisskabela.sk/