Beh na vežu – urban bell TOWER RUN

V sobotu 16. septembra 2023 sa uskutoční 5. ročník Behu na vežu – urban bell TOWER RUN v Levoči.

Beh je registrovaný ako oficiálny pretek svetového pohára v Towerrunning World Associtaion. Organizátormi podujatia sú opäť OZ Urban BellTower, mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko. Miestom konania je Veža Baziliky sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla.

Ide o preteky v behu po vyznačenej trase od zvonice mestskej radnice do veže baziliky, ďalej smerom hore po schodoch až na jej najvyššie poschodie.

V rámci sprievodného programu sú pripravené prezentácie miestnych športových klubov, cheerleading, tanečné a spevácke vystúpenia a i.

Propozície a ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.levoca.sk/podujatia/beh-na-vezu-urban-bell-tower-run-2023/