Beh na vežu 2020

Už v poradí druhý krát sa stretneme na podujatí Beh na Vežu a to 6. septembra 2020 v čase od 13.30 hod. Miestom podujatia je Veža Baziliky sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla 1 v Mesto Levoča a zvonica mestskej radnice.

Organizátormi podujatia je Mesto Levoča, Kultúra v Levoči a Urban Belltower.

Podujatím sa rozumejú preteky v behu po vyznačenej trase od zvonice mestskej radnice k veži Baziliky a následne hore 216 schodmi veže Baziliky. Samotné preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel TWA ( http://www.towerruning.com ). Základným pravidlom je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Čas sa vyhodnocuje podľa elektronickej časomiery, ktorá sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 2-minútových intervaloch. Vždy po vybehnutí piatich pretekárov bude nasledovať krátka prestávka na ich zostup dolu.

Registrovať sa je možné online do 05.09.2020 na adrese http://towerrun.levoca.sk alebo http://behnavezu.levoca.sk

Prezentácia registrovaných účastníkov prebehne dňa 06.09.2020 v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. vo zvonici radnice, nachádzajúcej sa hneď vedľa veže Baziliky. Maximálny počet štartujúcich je 120. V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v dňoch určených na registráciu, je možné registrovať sa osobne v deň podujatia v čase určenom na prezentáciu.

Informácie nájdete na Facebooku TU.