Audience v Severnom parku

MsKS v Levoči a Divadlo TRIARIUS Česká Třebová vás pozývajú v nedeľu 14. augusta 2022 o 17:00 hod. do Severného parku v Levoči na divadelnú hru

A U D I E N C E.

Audience je jednoaktová tragikomická absurdná dráma Václava Havla z roku 1975. Hlavnou postavou je Ferdinand Vaněk, intelektuál, ktorý musí pracovať v pivovare. Vaňka si predvolá jeho nadriadený, Sládek, ktorý je na úplne inej úrovni.

Viac informácií nájdete na stránke http://msks.levoca.sk/ alebo https://www.levoca.sk/.