ANDY WARHOL TOUR

21. december 2018 – 18:00 – vstup voľný
ANDY WARHOL TOUR
Galéria mesta Levoča

Dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy diel Andyho Warhola – pod názvom „SAKRÁLNA TEMATIKA V TVORBE ANDYHO WARHOLA“ , ktorá sa uskutoční 21.12.2018 /piatok/ o 18.00 hodine v priestoroch Galérie mesta Levoča /Nám. Majstra Pavla 43, Levoča

Koncepcia spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o tajomstvách Andyho Warhola. Už samotný názov prezrádza, v akom duchu sa celá výstava bude niesť. Ako hlboko uzavretý človek neprezentoval svoju vieru, návštevy svätostánkov, stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II., svoju angažovanosť v podpore rôznych charít a iné filantropické skutky ani pred svojimi najbližšími. Výstava poukazuje na tento rozmer umelca a tvoria ju štyri podtémy. V prvej sa prelínajú – téma o vplyve Júlie Varcholovej na tvorbu svojho syna, téma Vianoc v pred pop-artovej tvorbe a dielo Zvestovanie poukazujúce na predzvesť prichádzajúcich sviatkov. Na túto expozíciu nadväzuje inštalácia diel z portfólia FLOWERS Black and White, ktorá je silne poznačená smrťou umelcovej matky a vyrovnávaním sa nad touto stratou. Tretím veľkým tematickým okruhom je prezentácia tvorby Andyho Warhola, ktorá je inšpirovaná Poslednou večerou od Leonarda da Vinciho. Poslednú časť výstavy tvorí „kríž“ ako hlavný motív v umelcovej interpretácii, ale aj „kríž“ hrobov z cintorína v Mikovej, odkiaľ pochádzali Andyho rodičia.
Výstava má byť tichým zastavením, zamyslením, prejavom pokory v čase, keď sa tešíme z narodenia nášho Spasiteľa, zároveň z prítomnosti všetkých našich blízkych, ale aj spomienkou na tých, ktorí ovplyvnili náš život, ale už s nami nezasadnú za sviatočný stôl.

Táto výstava je zároveň pozvaním do stálych expozícií Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

KURÁTORI: Michal Bycko, PhD., Mgr. Martin Cubjak, Mgr. Carmen Cilipová,
USPORIADATELIA:
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Spoločnosť Andyho Warhola, Medzilaborce
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča