79. výročie Slovenského národného povstania

V nedeľu 27. augusta 2023 od 14.00 hod. sa na Kežmarskom hrade a v parku pred hradom uskutoční spomienková slávnosť 79. výročia Slovenského národného povstania.

Sprievodný program:

  • Pietny akt kladenia vencov
  • Partizánska vatra
  • Ukážka zbraní, vojenskej, hasičskej, policajnej a historickej techniky
  • Burza starožitností na nádvorí hradu

Kultúrny program:

  • Folklórna spevácka skupina SUCHE KARKI, pôsobiaca pod záštitou Posádkového klubu Prešov
  • Divadelná rozprávka ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, s tanečným workshopom o 15:00 hod.
  • Tvorivé dielničky pre deti

Zdroj: https://kezmarok.com/