750. výročie udelenia mestských práv mestu Kežmarok

Program osláv venovaných 750. výročiu udelenia mestských práv mestu Kežmarok

SEPTEMBER 2019

Hotel Hviezdoslav:

11. september, 18.00 hod. – Literárny večer venovaný beletristickým knihám o Kežmarku

 

Výstavná sieň múzea v Kežmarku:

16. september, 15.30 hod. – Otvorenie výstavy k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku

 

Kino Iskra –  priestor pred kinom:

16. september, 18.00 hod. Spomienka na Juraja Herza, odhalenie pamätnej tabule na kine

16. september, 19.00 hod. Premietanie filmu Petrolejové lampy, predaj filatelistického materiálu

 

Drevený artikulárny kostol:

17. september, 19.00 – Organový recitál Petra Duchnického

 

Hradné námestie a hrad:

18. september, 10.00 – Hľadanie pokladu, Športový deň nižších tried ZŠ

 

Spoločenská miestnosť Mestskej knižnice v Kežmarku:

27. September – Významní prírodovedci v Kežmarku – Prednáška o Maukschovi a Bredetzkom

 

Veľké javisko pri radnici:

16. september, 17.00 hod. – Slávnostné otvorenie osláv

17. september, 16.00 hod. – 18.00– Predaj filatelistického materiálu

17. september, 17.00 hod. – Vystúpenie kežmarských umelcov, prezentácia knihy A. Marca

18. september, 17.00 hod. – Prezentácia národností, ktoré kedysi v Kežmarku žili, ich kultúry a gastronómie

19. september, 10.00 hod. – Tak sme žili

19. september, 19.00 hod. – Vystúpenie skupiny IMT Smile

20. september, 17.00 hod. – Vystúpenie hudobných, folklórnych a tanečných súborov

20. september, 19.00, resp. 20.00 – Nočný Kežmarok – pátračská hra, ukončenie turistickej sezóny

21. september, 17.00 hod. – Popoludnie s históriou

22. september, 19.00 hod. – Koncert k 750. výročiu udelenia mestských práv

 

Nevieme čas a miesto:

21. september – Stretnutie seniorov pri loptových hrách

22. september – Chodníkom prof. Grosza – turistické podujatie