7. ročník Festivalu študentského remesla

7. ročník Festivalu študentského remesla

KEDY: 6. – 7. jún 2019

Predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch, sprievod mestom, lampiónový sprievod, historické hry, remeselné dielne, živá rozprávka.

Záštitu nad Festivalom študentského remesla prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií nájdete na www.kezmarok.com a na Facebooku TU.