7. poľovnícky deň

Dňa 10.9.2017 sa na Hlavnom námestí v Kežmarku uskutoční 7. poľovnícky deň.

Podrobný program nájdete v priloženom súbore a na webovej stránke http://www.kezmarok.sk/

polovnicky -den-kk