4. ročník – “ Tatranský zimný pohár „

7. kolo 30.ročníka celoštátnej dopravnovýchovnej súťaže “ Rodičia, jazdite opatrne ! „

5.kolo seriálu “ Belianské bezpečné jazdy „

a súťaž NOVÁČIK-automobilová orientačná súťaž pre všetkých – pre začínajúce a nové posádky, ktoré si to chcú vyskúšať,

ktorá sa uskutoční v dňa 03.12.2016 v Poprade a okolí.

On-line prihlasovanie – kliknite na odkaz on-line prihláška

Pokyny k prihlasovaniu :

– nezabudnite vyznačiť súťaž, ktorej sa zúčastníte ( buď A – Tatranský zimný pohár alebo B – NOVÁČIK )

– ak označíte súťaž A ( RJO ), následne vyberte správnu kategóriu pre RJO ( A, B, C, D alebo E )

Návod na správne zaradenie do kategórie RJO :

Kategória A – spolujazdec vo veku do 7 rokov
Kategória B – spolujazdec vo veku od 8 do 10 rokov
Kategória C – spolujazdec vo veku od 11 do 13 rokov
Kategória D – spolujazdec vo veku od 14 do 16 rokov
Kategória E – spolujazdec vo veku17 a viac rokov

Pravidlo určenia veku spolujazdca – slúži na zaradenie súťažnej posádky do príslušnej kategórie. Súťažná posádka je zaradená do vekovej kategórie podľa veku spolujazdca dosiahnutému ku dňu, v ktorom začala prezentácia prvej súťaže (prvé súťažné kolo) v príslušnom ročníku. Pre tento ročník bola prvou súťažou súťaž v Štrbe 24.05.2014.

Príklad: Súťaž sa koná v dňa 24.mája 2014. Prezentácia je teda 24.mája 2014 v čase od 8.00 – 09.00 hod. Spolujazdec dovŕši 25.mája 2014 práve 8 rokov. Pre súťaž RJO bude zaradený v celom ročníku v kategórii A, pretože ku dňu začatia prezentácie mal iba 7 rokov. Zaradenie do príslušnej kategórie sa počas celého ročníka súťaže nemení.

Ak chcete skontrolovať, či vaša prihláška bola úspešne odoslaná, kliknite na odkaz Prehľad prihlásených posádok – toto je potvrdenie vašej prihlášky

Propozície súťaže – kliknite na odkaz Propozície

Príjazdové itineráre k prezentácii – kliknite na odkazy :

Prijazdový itinerár k prezentácii – mapa

Prijazdový itinerár k prezentácii – šípkový itinerár

Prijazdový itinerár k prezentácii – plánik ZOC MAX Poprad

Upozornenie :

– k prezentácii sa dostavte v stanovenom čase podľa propozícii do City Bowling klubu zadným vchodom ( viď plánik ZOC MAX Poprad ) nakoľko hlavný vchod bude otvorený až od 9,00 hod.

Prosím o dodržanie termínu prihlásenia sa na súťaž z organizačných dôvodov – 29.11.2016 !!!

Všetky informácie máte aj na webovej stránke www.amkspisskabela.sk
Na tejto stránke budú priebežne zobrazované bližšie informácie k súťaži – písomná rozprava, štartovná listina atď.

tatransky-zimny-pohar16