20 MIEROVÝCH KILOMETROV OKOLO SPIŠSKÉHO HRADU

Mesto Spišské Podhradie,

Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie,

Mestský športový klub Spišské Podhradie

pozývajú na športové podujatie

XXXV. ročník behu

“20 MIEROVÝCH KILOMETROV OKOLO SPIŠSKÉHO HRADU”

Informácie: Mgr. Jozef Srnka, tel.: 0948 105 408, e-mail: prednosta@spisskepodhradie.sk

Štartovné:
5,- Eur prihlásenie online a zaplatená platba na účet
7,- Eur prihlásenie a platba na mieste v deň pretekov
0,- Eur prihlásenie bežcov s trvalým pobytom v meste Spišské Podhradie