150. výročie organizovaného hasičstva v okrese Kežmarok

Kežmarský hrad pozýva v sobotu 15. júna 2024 od 14:00 na slávnostný sprievod mestom, doprevádzaný dychovou hudbou a historickou technikou.

Program:

Pamätné ocenenie zúčastnených DHZ pred radnicou.

Pobožnosť a posvätenie hasičských práporov.

V areáli hradu:

Ako to začalo: Krátke zhrnutie o histórii hasičstva v Kežmarku
Vystúpenie FS Podtatranček
Vystúpenie žiakov 1. školského klubu detí ZŠ Grundschule Kežmarok
Vystúpenie žiakov SSŠ Biela voda v Kežmarku
Divadelná ukážka historického hasenia DHZ Ľubica
Výstava historickej a súčasnej techniky s dobovými fotografiami
Hasičský vláčik a iné zaujímavosti pre najmenších

Zdroj: https://kezmarok.com/?Kalendar-podujati#Hasici