Náučný chodník Horným koncom Malá Franková – stanovište č.5

Na tomto stanovišti si oddýchnite a spočítajte domáce zvieratá, ktoré ste mohli v Malej Frankovej vidieť, či stretnúť: psov, mačky, kravy, býky, ovce, kone, husi, kačky…