Náučný chodník Horným koncom Malá Franková – stanovište č.3

Jánošíkov poklad v Matusovských jamách (legenda). Jánošík zbíjal so svojou družinou skoro po celom Slovensku a samozrejme nevynechal ani severný Spiš.